Archive for July, 2007

July 28, 2007

Meet the Jackal

<Alt> + <Shift> … ฮัลโหลๆ เทสต์ เทสต์
อะแฮ่ม ได้ฤกษ์พิมพ์ไทย เพราะช่วงนี้ขอเอาภาษาอื่นเข้าอู่ซ่อมชั่วคราว


… แต่ดันไม่รู้จะเขียนอะไร -____-”’

wip_dog_ai_edit wip_instruction

หนึ่งในสี่ของชุด Egyptian canopic jars เสร็จแล้ว! ที่นี้ก็เหลือ คน ลิงบาบูน และนกเหยี่ยว

Imsety (man-headed): liver
Hapi (baboon-headed): lungs
Duamutef (jackal-headed): stomach
Qebehsenuef (falcon-headed): intestines

Source: Wikipedia.org

ใครว่างๆก็รับมันไปใช้เก็บด้วยละกันนะ ^____^

คำเตือน: จากที่เห็นในรูปด้านขวา วิธีการทำยุ่งยากเล็กน้อย ต้องอาศัยวิชา ‘ปากคาบ-นิ้วทองคำ’ ขั้นกลาง

Advertisements
Tags:
July 26, 2007

Knitting Along

… the efficiency curve.

knit-along-the-efficiency-c

Tags:
July 23, 2007

Work-in-Progress, nogisu

The bear-bee from Kyou Kara Maou.

In the world of herbivorous sharks, desert-dwelling pandas, and homicidal koalas with split-personalities, these bear-bees are mostly harmless.

nogisu wip_nogisu_sketchup
wip_nogisu_pepakura wip_nogisu_pepakura2
wip_nogisu_illus2 wip_nogisu_illus4

References: Anime ep. 18 | Portrait of a Demon King

UPDATE: Finished! Grab it here.

nogisu_photo_front nogisu_photo_back

July 19, 2007

A Cuppa’s Tale

—– The PROJECTS page is up and running again! —–

Yes, it’s in the middle of Summer and I am still yearning for a cup of hot Earl Grey.

George Orwell’s Tea Rules

1. Use tea from India or Ceylon (Sri Lanka), not China Whatever I have on the shelf.

2. Use a teapot, preferably ceramic

3. Warm the pot over direct heat Open fire, gas stove is outlawed here.

4. Tea should be strong – six spoons of leaves per 1 litre No, thanks. I’d like to sleep tonight

5. Let the leaves move around the pot – no bags or strainers But loose-leave is such a pain to clean!

6. Take the pot to the boiling kettle

7. Stir or shake the pot

8. Drink out of a tall, mug-shaped tea cup

9. Don’t add creamy milk What’s the point of drinking tea with skimmed milk?

10. Add milk to the tea, not vice versa

11. No sugar! See number 9.

Read how the scientists strike back at ‘How to make a perfect cuppa‘ and what Douglas Adams has got to say about tea.

 

Vector!Logos on Wikipedia

Yippy! No more ‘what the heck is that font! Gah! I’ll just have to trace it again. Searching for logos in a vector format with

site:wikipedia.org logo svg 

List of vector graphics (cc!) that might come in handy:

Giza pyramid complex | Weapon of Mass Destruction | Starbucks | Spiel des Jahres

Pity there isn’t any vectorised signatures of important people. 

UPDATE: Looks like I hit the jackpot: Best Brands of the World seems to have an even larger repository of logos in .eps format

 

Absurd Category … Begone!

I don’t know what I was thinking when creating a category (label, tag, take your pick) called ‘blogged‘. Perhaps I thought it sounded better than the default ‘Uncategorized’.

Embarrassingly, it was also the most populated category. Moreover, I usually spent a minute before posting at least a third of the posts deciding whether to tag them as ‘blogged’ or ‘blogging’. The reason that … ahem (*glancing at Strunk&White nearby*) In my defense, I didn’t banish the latter because there are blogging-related posts, e.g. moving from Blogger to WordPress (thrice, and twice vice-versa), my on-again-off-again affair with Textpattern, and my blog design pet-projects.

On the second thought, I’ll just delete both of them.

Now, what to do with the category ‘life’?

Two Days to Go

9″, Willow, Dragon
You scored 31 wisdom, 44 bravery, 31 emotional, and 5 martyrdom!

A willow wand signifies that you care deeply about emotions, art, and intuition, and that you have a particular knack for charms. Your dragon’s heartstring core makes your wand very effective in hexes.

The Harry Potter Wand Test — Couldn’t help but sniggered at the test’s name. *leering* How exactly do you test wands.

July 17, 2007

Anime on the Radar

baccano
zombie
zetsubou

Baccano! (trailer and promo on Animesuki)

  • Alchemy – checked
  • Steam locomotive – checked
  • Mafia – checked
  • Muted colour palette – checked
  • Helpless-looking lad running for his life – checked

Can’t wait for the first episode.

Zombie-Loan, subbed by Shinsen Subs (first two episodes on AS)

Sayonara Zetsubou Sensei, subbed by A.F.K. (first episode on AS). Love the nod to Kafka.

I promised myself not to buy any more craft tools, gadgets, and/or raw materials – just-in-case – until I manage to finish the WIP projects first. The WIP basket has been filling quickly and is now brimming with Gou’s Weasley jumper, Onigiri, granny squares, Little Theodore (who has been missing his eyes and ears since March), and various other unidentified scraps. So cabling without a cable needle is just the perfect skill to pick up right now.

Hmm… should I start that lovely Celtic sweater?