Temporary Shelter

ยังใช้ WP อยู่
แต่ขอหลบภัยสงครามชั่วคราว มาอยู่ที่ WordPress.com
(ไม่เ้ข้าใจเหมือนกันว่าแฮกเกอร์ตุรกีเขาแค้นอะไรกับเวปโฮสของอเมริกา)

ยังเขียนได้ อ่านได้ คอมเมนต์ได้
รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อย เพราะที่นี่มี theme ให้เืลือกจำกัด และลง plug-in เองไม่ได้
ด้วยเหตุ security reasons บางประการ — ซึ่งตอนนี้ส้มเข้าใจดีแล้้วว่ามันสำคัญแค่ไหน

แล้วสถานการณ์ป็นอย่างไร จะรายงานให้เป็นระยะ ระยะนะ

Advertisements

2 Comments to “Temporary Shelter”

  1. May day ! may day !

    Are you legal or illegal fleeing people ?
    ;P

    From Coffee Lover

  2. อย่าไปเรียนเค้าว่าแฮกเกอร์เลย เรียกแครกเกอร์ไปเลยเถอะ ทำความเสียหายขนาดนี้ แย่จริงๆ

    ว่าแต่หลบภัยมาอยู่ที่นี่แล้วมีเสบียงมากพอหรือยัง จะให้กองหนุนส่งข้าวส่งน้ำให้ไหม หรือว่าต้องการอย่างอื่น…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: